Vizita ministrului apărării naționale în Bulgaria (Defence Minister’s Visit to Bulgaria)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, alãturi de omologul sãu bulgar, Nikolay Nankov Nenchev, la sediul ministerului bulgar al apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence,  Mircea Duºa, and his Bulgarian counterpart, Mr. Nikolay Nankov Nenchev, at the defence ministry HQ)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, alături de omologul său bulgar, Nikolay Nankov Nenchev, la sediul ministerului bulgar al apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and his Bulgarian counterpart, Mr. Nikolay Nankov Nenchev, at the defence ministry HQ)