Vizita ministrului apărării naționale în Bulgaria (Defence Minister’s Visit to Bulgaria)

Aspect din timpul discuþiilor dintre cei doi oficiali - foto Valentin Ciobîrcã
(The two official delegations during the talks)

Aspect din timpul discuțiilor dintre cei doi oficiali - foto Valentin Ciobîrcă
(The two official delegations during the talks)