Aniversarea Batalionului 21 Vânători de Munte (The 21st Mountain Battalion)

Ministrul Mircea Duºa primeºte onorul - foto Cristian Surugiu
(Troops saluting Minister Mircea Duºa)

Ministrul Mircea Dușa primește onorul - foto Cristian Surugiu
(Troops saluting Minister Mircea Dușa)