Exercițiu de verificare a nivelului de pregătire (Readiness Assessment Exercise )

Imagini de la exerciþiu - Foto Emil Moritz 
(Photo coverage of the exercise)

Imagini de la exercițiu - Foto Emil Moritz
(Photo coverage of the exercise)