Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (NATO Defence Ministers’ Meeting)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the North-Atlantic Council)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the North-Atlantic Council)