Activitatea de autoevaluare a Diviziei I Infanterie "Dacica"

Comandantul diviziei, generalul-maior Cãtãlin Tomescu, se adreseazã celor prezenþi - foto Eugen Mihai

Comandantul diviziei, generalul-maior Cătălin Tomescu, se adresează celor prezenți - foto Eugen Mihai