Activitatea de autoevaluare a Diviziei I Infanterie "Dacica"

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Eugen Mihai