Ceremonie de plecare în Afganistan a militarilor Batalionului 33 Vânători de Munte "Posada", din Curtea de Argeș

Comandantul batalionului prezintã raportul ministrului apãrãrii - foto Vali Ciobîrcã

Comandantul batalionului prezintă raportul ministrului apărării - foto Vali Ciobîrcă