Ceremonia de predare-primire a comenzii Brigăzii 6 Operații Speciale "Mihai Viteazul"

Ministrul Duºa trece în revistã militarii brigãzii - foto Eugen Mihai

Ministrul Dușa trece în revistă militarii brigăzii - foto Eugen Mihai