Ceremonia de predare-primire a comenzii Brigăzii 6 Operații Speciale "Mihai Viteazul"

Colonelul Mircea-Dan ªuta preia drapelul de luptã ºi comanda brigãzii - foto Eugen Mihai

Colonelul Mircea-Dan Șuta preia drapelul de luptă și comanda brigăzii - foto Eugen Mihai