Ceremonia de predare-primire a comenzii Brigăzii 6 Operații Speciale "Mihai Viteazul"

ªeful Statului Major General îl felicitã pe noul comandant al brigãzii - foto Eugen Mihai

Șeful Statului Major General îl felicită pe noul comandant al brigăzii - foto Eugen Mihai