Ministrul apãrãrii naþionale primeºte onorul la activitatea de bilanþ a Statului Major al Forþelor Aeriene - foto Valentin Ciobîrcã
ªeful SMFA adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul activitãþii - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale primește onorul la activitatea de bilanț a Statului Major al Forțelor Aeriene - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 653 ori.
Șeful SMFA adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 760 ori.
Aspect din timpul activității - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 716 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul Duºa adresându-se militarilor din Forþele Aeriene - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul activitãþii de autoevaluare - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 845 ori.
Ministrul Dușa adresându-se militarilor din Forțele Aeriene - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 745 ori.
Aspect din timpul activității de autoevaluare - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 812 ori.