Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Aeriene

ªeful SMFA adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful SMFA adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă