Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Aeriene

Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă