Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale

ªeful SMFN adresându-se audienþei -  foto Valentin Ciobîrcã

Șeful SMFN adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă