Autoevaluarea activității Statului Major al Forțelor Navale

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General la bilanþul SMFN -  foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General la bilanțul SMFN - foto Valentin Ciobîrcă