Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Self-assessment activity of the Land Forces Staff for year 2015)

Ministrul apãrãrii naþionale primeºte onorul la activitatea de bilanþ a Statului Major al Forþelor Terestre - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister is given the honor at the Land Forces Staff self-assessment activity)

Ministrul apărării naționale primește onorul la activitatea de bilanț a Statului Major al Forțelor Terestre - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister is given the honor at the Land Forces Staff self-assessment activity)