Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Self-assessment activity of the Land Forces Staff for year 2015)

ªeful SMFT adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã 
(The Chief of Land Forces Staff addressing the audience )

Șeful SMFT adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chief of Land Forces Staff addressing the audience )