Activitatea de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Self-assessment activity of the Land Forces Staff for year 2015)

Aspect din timpul activitãþii de autoevaluare - foto Valentin Ciobîrcã 
(Self-assessment activity )

Aspect din timpul activității de autoevaluare - foto Valentin Ciobîrcă
(Self-assessment activity )