Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, a participat la ceremonia de plecare în teatrul de operaþii din Afganistan a unui Grup românesc de Operaþii Speciale - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister Mircea Duºa participated in the ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor - foto Valentin Ciobîrcã 
(The minister of national defence addressing the soldiers)
Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã 
(Unfolding ceremony )
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, a participat la ceremonia de plecare în teatrul de operații din Afganistan a unui Grup românesc de Operații Speciale - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister Mircea Dușa participated in the ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)
Vizualizat: 837 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează militarilor - foto Valentin Ciobîrcă
(The minister of national defence addressing the soldiers)
Vizualizat: 924 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă
(Unfolding ceremony )
Vizualizat: 877 ori.
Militari ai forþelor pentru operaþii speciale - foto Valentin Ciobîrcã 
(Special operations forces )
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor - foto Valentin Ciobîrcã 
(The minister of national defence addressing the soldiers)
Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã 
(Unfolding ceremony )
Militari ai forțelor pentru operații speciale - foto Valentin Ciobîrcă
(Special operations forces )
Vizualizat: 848 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează militarilor - foto Valentin Ciobîrcă
(The minister of national defence addressing the soldiers)
Vizualizat: 948 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcă
(Unfolding ceremony )
Vizualizat: 880 ori.
Defilare a militarilor din forþele pentru operaþii speciale - foto Valentin Ciobîrcã 
(The special operation forces marching off)
Defilare a militarilor din forțele pentru operații speciale - foto Valentin Ciobîrcă
(The special operation forces marching off)
Vizualizat: 959 ori.