Tīrgu Mureŗ - Ceremonia de plecare īn teatrul de operažii din Afganistan a unui Grup romānesc de Operažii Speciale (The ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã militarilor - foto Valentin Ciobîrcã 
(The minister of national defence addressing the soldiers)

Ministrul apćrćrii nažionale se adreseazć militarilor - foto Valentin Ciobīrcć
(The minister of national defence addressing the soldiers)