Tīrgu Mureŗ - Ceremonia de plecare īn teatrul de operažii din Afganistan a unui Grup romānesc de Operažii Speciale (The ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)

Militari ai forþelor pentru operaþii speciale - foto Valentin Ciobîrcã 
(Special operations forces )

Militari ai forželor pentru operažii speciale - foto Valentin Ciobīrcć
(Special operations forces )