Tīrgu Mureŗ - Ceremonia de plecare īn teatrul de operažii din Afganistan a unui Grup romānesc de Operažii Speciale (The ceremony that marked the leaving of a Romanian Special Operations Group on mission to Afghanistan)

Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobîrcã 
(Unfolding ceremony )

Aspect de la ceremonie - foto Valentin Ciobīrcć
(Unfolding ceremony )