Aspect din noul bloc operator al Secþiei de Oftalmologie a Spitalului Universitar de Urgenþã Militar Central "Dr. Carol Davila" - foto Eugen Mihai 
(The new surgery block of the Ophthalmological Section  from "Dr. Carol Davila" Central Military Emergency Hospital)
Medicul oftalmolog pregãteºte aparatura din blocul operator - foto Eugen Mihai
(The ophthalmologist prepares the medical devices from the surgery pavilion )
Premierul Victor Ponta, ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, comandantul SUUMC, col.medic dr. Florentina Ioniþã-Radu ºi ºeful Clinicii Oftalmologie, col. medic dr. Gheorghe Anghel  inaugureazã Blocul operator - foto Eugen Mihai
(Prime Minister Victor Ponta, defence minister, Mircea Duºa, the commandant of  Central Military Emergency Hospital, colonel doctor Florentina Ioniþã-Radu and the chief of Ophthalmological Clinic, colonel doctor Gheorghe Anghel inaugurating the surgery pavilion)
Aspect din noul bloc operator al Secției de Oftalmologie a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" - foto Eugen Mihai
(The new surgery block of the Ophthalmological Section from "Dr. Carol Davila" Central Military Emergency Hospital)
Vizualizat: 490 ori.
Medicul oftalmolog pregătește aparatura din blocul operator - foto Eugen Mihai
(The ophthalmologist prepares the medical devices from the surgery pavilion )
Vizualizat: 481 ori.
Premierul Victor Ponta, ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, comandantul SUUMC, col.medic dr. Florentina Ioniță-Radu și șeful Clinicii Oftalmologie, col. medic dr. Gheorghe Anghel inaugurează Blocul operator - foto Eugen Mihai
(Prime Minister Victor Ponta, defence minister, Mircea Dușa, the commandant of Central Military Emergency Hospital, colonel doctor Florentina Ioniță-Radu and the chief of Ophthalmological Clinic, colonel doctor Gheorghe Anghel inaugurating the surgery pavilion)
Vizualizat: 641 ori.
ªeful Clinicii prezintã dotarea noului bloc operator - foto Eugen Mihai
(The Chief of the Ophthalmological Section  presenting the equipment of the new surgery pavilion)
Aspect din timpul inaugurãrii sãlilor moderne de operaþie - foto Eugen Mihai
(Inauguration of the modern surgery rooms )
Șeful Clinicii prezintă dotarea noului bloc operator - foto Eugen Mihai
(The Chief of the Ophthalmological Section presenting the equipment of the new surgery pavilion)
Vizualizat: 593 ori.
Aspect din timpul inaugurării sălilor moderne de operație - foto Eugen Mihai
(Inauguration of the modern surgery rooms )
Vizualizat: 517 ori.