Ceremonie aniversară la Bistrița în prezența ministrului apărării naționale (Defence minister attends anniversary ceremony in Bistrița)

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã audienþei
(Defence Minister Mircea Duºa addressing the audience)

Ministrul Mircea Dușa se adresează audienței
(Defence Minister Mircea Dușa addressing the audience)