Ceremonie aniversară la Bistrița în prezența ministrului apărării naționale (Defence minister attends anniversary ceremony in Bistrița)

Ministrul Mircea Duºa decoreazã Drapelul de Luptã al Batalionului 817 Artilerie "Petru Rareº"
(Defence Minister Mircea Duºa decorating the Combat Colors of 817 "Petru Rareº" Artillery Battalion)

Ministrul Mircea Dușa decorează Drapelul de Luptă al Batalionului 817 Artilerie "Petru Rareș"
(Defence Minister Mircea Dușa decorating the Combat Colors of 817 "Petru Rareș" Artillery Battalion)