Ceremonii aniversare ale Batalioanelor 22 și 24 Vânători de Munte (Anniversary Ceremonies of the 22nd and 24th Mountain Battalions)

Ministrul Mircea Duºa decoreazã Drapelul de luptã al Batalionului 22 Vânãtori de Munte "Cireºoaia" din Sfântu Gheorghe - foto Eugen Mihai
(Minister Duºa decorates the Combat Colors of the 22nd “Cireºoaia" Mountain Battalion from Sfântu Gheorghe)

Ministrul Mircea Dușa decorează Drapelul de luptă al Batalionului 22 Vânători de Munte "Cireșoaia" din Sfântu Gheorghe - foto Eugen Mihai
(Minister Dușa decorates the Combat Colors of the 22nd “Cireșoaia" Mountain Battalion from Sfântu Gheorghe)