Ceremonii aniversare ale Batalioanelor 22 și 24 Vânători de Munte (Anniversary Ceremonies of the 22nd and 24th Mountain Battalions)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa primeºte raportul de la comandantul Batalionului 24 Vânãtori de Munte "General Gheorghe Avramescu" din Miercurea Ciuc - foto Eugen Mihai
(The commander of the 24th "General Gheorghe Avramescu" Mountain Battalion from Miercurea Ciuc reporting to the Minister of National Defence Mircea Duºa)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa primește raportul de la comandantul Batalionului 24 Vânători de Munte "General Gheorghe Avramescu" din Miercurea Ciuc - foto Eugen Mihai
(The commander of the 24th "General Gheorghe Avramescu" Mountain Battalion from Miercurea Ciuc reporting to the Minister of National Defence Mircea Dușa)