Ceremonii aniversare ale Batalioanelor 22 și 24 Vânători de Munte (Anniversary Ceremonies of the 22nd and 24th Mountain Battalions)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa salutã Drapelul de Luptã al Batalionului 24 Vânãtori de Munte "General Gheorghe Avramescu" din Miercurea Ciuc - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Mircea Duºa salutes the Combat Colors of the 24th "General Gheorghe Avramescu" Mountain Battalion from Miercurea Ciuc)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa salută Drapelul de Luptă al Batalionului 24 Vânători de Munte "General Gheorghe Avramescu" din Miercurea Ciuc - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence Mircea Dușa salutes the Combat Colors of the 24th "General Gheorghe Avramescu" Mountain Battalion from Miercurea Ciuc)