Exercițiul „DACIAN WARHAWK”

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucã, la exerciþiul româno-american „DACIAN WARHAWK”, de la Câmpia Turzii - foto Dan Nistor

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Nicolae Ciucă, la exercițiul româno-american „DACIAN WARHAWK”, de la Câmpia Turzii - foto Dan Nistor