Exercițiul „DACIAN WARHAWK”

Piloþi ºi personal tehnic al aeronavelor care au participat la exerciþiu - foto Dan Nistor

Piloți și personal tehnic al aeronavelor care au participat la exercițiu - foto Dan Nistor