Exerciții ale militarilor din garnizoana Bacău (Military exercise in Bacău Garrison)

Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Photo coverage of the exercise)

Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo coverage of the exercise)