Exerciții ale militarilor din garnizoana Bacău (Military exercise in Bacău Garrison)

Ministrul apãrãrii naþionale la exerciþiul de la Bacãu - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence minister attending the exercise in Bacãu)

Ministrul apărării naționale la exercițiul de la Bacău - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister attending the exercise in Bacău)