Conferința Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii cu șefii apărării din Europa Centrală (Conference of the US Supreme Allied Command, Europe with the Central European CHoDs)

Ministrul Mircea Duºa, la deschiderea conferinþei Comandamentului European al Forþelor Armate ale Statelor Unite ale Americii - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa at the opening of the Conference of the US Supreme Allied Command, Europe)

Ministrul Mircea Dușa, la deschiderea conferinței Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa at the opening of the Conference of the US Supreme Allied Command, Europe)