Conferința Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii cu șefii apărării din Europa Centrală (Conference of the US Supreme Allied Command, Europe with the Central European CHoDs)

Aspect de la deschiderea conferinþei Comandamentului European al Forþelor Armate ale Statelor Unite ale Americii cu ºefii apãrãrii din Europa Centralã - foto Valentin Ciobîrcã
(The Opening of the Conference of the US Supreme Allied Command, Europe with the Central European CHoDs)

Aspect de la deschiderea conferinței Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii cu șefii apărării din Europa Centrală - foto Valentin Ciobîrcă
(The Opening of the Conference of the US Supreme Allied Command, Europe with the Central European CHoDs)