Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Miniºtrii român ºi georgian ai apãrãrii la sediul Ministerului georgian al Apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Romanian and Georgian defence ministers)

Miniștrii român și georgian ai apărării la sediul Ministerului georgian al Apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Romanian and Georgian defence ministers)