Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Aspect de la ceremonia de primire la Ministerul georgian al Apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the Georgian Ministry of Defence)

Aspect de la ceremonia de primire la Ministerul georgian al Apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the Georgian Ministry of Defence)