Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Aspect din timpul discuþiilor dintre cei doi miniºtri - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks between the two ministers)

Aspect din timpul discuțiilor dintre cei doi miniștri - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks between the two ministers)