Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Aspect din timpul discuþiilor de la sediul Guvernului georgian - foto Valentin Ciobîrcã
(Talks at the Georgian Government)

Aspect din timpul discuțiilor de la sediul Guvernului georgian - foto Valentin Ciobîrcă
(Talks at the Georgian Government)