Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Aspect din timpul discuþiilor de la palatul Administraþiei Prezidenþiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Talks at the Palace of the Presidential Administration)

Aspect din timpul discuțiilor de la palatul Administrației Prezidențiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Talks at the Palace of the Presidential Administration)