Vizita ministrului apărării naționale în Georgia (Visit of the Minister of National Defence in the Republic of Georgia)

Aspect de la discuþiile oficiale de la sediul Parlamentului - foto Valentin Ciobîrcã
(Talks at the Parliament)

Aspect de la discuțiile oficiale de la sediul Parlamentului - foto Valentin Ciobîrcă
(Talks at the Parliament)