Întâlnirea ministrului Mircea Dușa cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq (Meeting of Minister Mircea Dușa with the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Mr. Jorge Domecq)

Aspect din timpul discuþiilor - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)