Întâlnirea ministrului Mircea Dușa cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq (Meeting of Minister Mircea Dușa with the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Mr. Jorge Domecq)

Ministrul Mircea Duºa ºi directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa and the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Mr. Jorge Domecq)

Ministrul Mircea Dușa și directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa and the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Mr. Jorge Domecq)