Întâlnirea ministrului Mircea Dușa cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq (Meeting of Minister Mircea Dușa with the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Mr. Jorge Domecq)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare - foto Valentin Ciobîrcã 
The Minister of National Defence and the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA))

Ministrul apărării naționale și directorul executiv al Agenției Europene de Apărare - foto Valentin Ciobîrcă
The Minister of National Defence and the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA))