Ministrul apărării naționale, la deschiderea Congresului internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști "Marisiensis 2015” (The Minister of National Defence participated in the opening of “Marisiensis 2015” Congress)

Congresul internaþional ºtiinþific pentru studenþi, medici tineri ºi farmaciºti – Marisiensis 2015, de la Tîrgu-Mureº - foto M.Ap.N.
(The international scientific congress for students, young doctors and pharmacists – Marisiensis 2015, from Tîrgu-Mureº - photo of MoND)

Congresul internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști – Marisiensis 2015, de la Tîrgu-Mureș - foto M.Ap.N.
(The international scientific congress for students, young doctors and pharmacists – Marisiensis 2015, from Tîrgu-Mureș - photo of MoND)