Ministrul apărării naționale, la deschiderea Congresului internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști "Marisiensis 2015” (The Minister of National Defence participated in the opening of “Marisiensis 2015” Congress)

Participanþii la congresul internaþional de la Tîrgu-Mureº - foto M.Ap.N.
(The participants in the international congress from Tîrgu-Mureº - photo of MoND)

Participanții la congresul internațional de la Tîrgu-Mureș - foto M.Ap.N.
(The participants in the international congress from Tîrgu-Mureș - photo of MoND)