Ministrul apărării naționale, la deschiderea Congresului internațional științific pentru studenți, medici tineri și farmaciști "Marisiensis 2015” (The Minister of National Defence participated in the opening of “Marisiensis 2015” Congress)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto M.Ap.N.
(Defence minister, Mircea Duºa, addressing the audience - photo of MoND)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto M.Ap.N.
(Defence minister, Mircea Dușa, addressing the audience - photo of MoND)