Întâlnire a miniștrilor român și muntenegrean ai apărării, la sediul M.Ap.N. (Meeting of Romanian and Montenegrin Defence Ministers at the Romanian Defence Ministry)

Aspect din timpul declaraþiilor comune de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(Joint press statements)

Aspect din timpul declarațiilor comune de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(Joint press statements)