Ziua Veteranilor de Război

MInistrul Mircea Duºa împreunã cu veterani de rãzboi (Minister Mircea Duºa and war veterans) - foto Valentin Ciobârcã

MInistrul Mircea Dușa împreună cu veterani de război (Minister Mircea Dușa and war veterans) - foto Valentin Ciobârcă