Vizita în România a comandantului Comandamentului Aliat Întrunit de la Napoli (Commander, Allied Joint Forces Command Naples Visits Romania)

Aspect din timpul declaraþiilor de presã - foto Eugen Mihai
(Press statements)

Aspect din timpul declarațiilor de presă - foto Eugen Mihai
(Press statements)